การข่าวทันสมัย ความปลอดภัยสูงสุด เร่งรุดประชาสัมพันธ์ ยึดมั่นความมั่นคง

 โครงสร้าง บก.อก.บช.ส.
 ลักษณะงานและภารกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 แผนหลักๆของ บก.อก.บช.ส.
 ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร
 สถิติการทำงาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายงานธุรการและกำลังพล
 ฝ่ายยุทธศาสตร์
 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
 ฝ่ายกฏหมายและวินัย
 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล


 เข้าชมวันนี้ : 21
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 74
 เข้าชมเดือนนี้ : 2,519
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 2,519
สถิติจากวันที่ 15-07-2553 ถึง ปัจจุบัน
 รวมทั้งหมด : 145,381
 ออนไลน์อยู่ คน

  แผนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 ด้วย ตร. ได้อนุมัติให้ สยศ.ตร. จัดทำโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และบทเรียนในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ให้สามารถนำแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ มีการกำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งได้กำหนดการลงพื้นที่ ในระหว่างเดือน มี.ค. – พ.ค. ๒๕๕๔ โดยมี พล.ต.ท.จิโรจน์ ไชยชิต ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร.๑๑) เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด และร่วมสังเกตการณ์ ในวันพุธ ที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม รามา การ์เด้นส์ ถ.วิถาวดี – รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

.

.

.ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554  
ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำ (Black Tiger)..


ผบก.อก.บช.ส.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล..


พล.ต.ต.ปฏิเวธ จุลินทร ผบก.อก.บช.ส. ร่วมลงนามถวายพระพร..


ผบก.อก.บช.ส.ร่วมประชุมจัดเตรียมร่างแผนปฏิบัติราชการ บก.อก.บช.ส...


บก.อก.บช.ส.ทำกิจกรรม 5 ส บริเวณอาคาร 24..


รรท.ผบช.ส.มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส...


การบรรยายพิเศษ"ระเบียบงานสารบรรณ" ..


การอบรมหลักสูตรการข่าว (SBIS)..


.....


หน้า1/12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าต่อไป
 สงวนลิขสิทธิ์ 2553 @ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล