การข่าวทันสมัย ความปลอดภัยสูงสุด เร่งรุดประชาสัมพันธ์ ยึดมั่นความมั่นคง

 โครงสร้าง บก.อก.บช.ส.
 ลักษณะงานและภารกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 แผนหลักๆของ บก.อก.บช.ส.
 ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร
 สถิติการทำงาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายงานธุรการและกำลังพล
 ฝ่ายยุทธศาสตร์
 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
 ฝ่ายกฏหมายและวินัย
 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล


 เข้าชมวันนี้ : 14
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 44
 เข้าชมเดือนนี้ : 1,030
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 1,583
สถิติจากวันที่ 15-07-2553 ถึง ปัจจุบัน
 รวมทั้งหมด : 113,461
 ออนไลน์อยู่ คน

 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส.ระดับ ผบ.หมู่ ที่ 53/2556
... [แฟ้มเอกสารแนบ]
 ...
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556  


  สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ส. ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก..
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจให้เข้าสอบคัดเลือก ฝ่ายอำนวยการตำรวจ 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจให้เข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ 2557 โดยวิธีการสอบ..
  คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 20/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
รายละเอียดตามเอกสารแนบ..
   คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 67/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
รายละเอียดตามเอกสารแนบ..
  แบบประเมินการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
.....
  คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 6/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ..
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รองผกก. ที่ 17/2557
.....
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รองผกก. ที่ 18/2557
.....
  Download ตราสัญลักษณ์กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
.....
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม 5 ส
.....
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจอายุ 50 ปี ขึ้นไป เข้าฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
.....
  ประกาศผลสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ ๕๐ ปี
.....
  แบบประเมินการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
.....
  ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน และขอบเขตวิชาสอบ ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
.....
  การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้..
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส.ระดับ รอง สว.ที่ 51/2556
.....
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส.ระดับ รอง สว.ที่ 52/2556
.....
   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส.ระดับ ผบ.หมู่ ที่ 54/2556
.....
  กำหนดการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และ บรรยายพิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์ บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จำกัด
วันพฤสบดีที่ 24 มกราคม 2556
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
..
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. บช.ส. 2555
.....
- - - ศูนย์ข่าว อก.บก.บช.ส.
 สงวนลิขสิทธิ์ 2553 @ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล