จัดเตรียมงานวันเด็ก 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (10 ม.ค.63) เวลา 14.00-18.00 น.
พ.ต.อ. กิตติ อริยานนท์ รอง ผบก.อก.บช.ส.(4) นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. จัดตั้งอุปกรณ์และเตรียมสถานที่เตรียมงานวันเด็ก 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล