ประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 1/2563 และมอบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ

วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 13.30น.
พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผบก.อก.บช.ส.เป็นประธานการประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 1/2563 พร้อมมอบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.