ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (13 ม.ค. 63) เวลา 09.00น.
พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ส. เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ตร.