ประกาศ บก.อก.บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ