ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. ดำเนินตามนโยบายป้องกันการระบาดโควิด-19

วันที่ 25 มกราคม 2564    |    1116 อ่าน

25 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. ดำเนินการตามนโยบายป้องกันการระบาดโควิด-19 ณ ศูนย์บริการงานสัญชาติ ชั้น 1 อาคาร 6 ตร.

 

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง