คำสั่ง บช.ส. ที่ 115/2562 เรื่อง แต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562    |    513 อ่าน

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว