พ.ต.ท.ประวิทย์ ทองจะโปะ รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการบุคคล บก.อก.บช.ส. ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ ฝ่ายวีซ่า สอท.สาธารณรัฐเกาหลี และ ผู้อำนวยการ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

วันที่ 20 มกราคม 2564    |    536 อ่าน

20 ม.ค.64 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.ประวิทย์ ทองจะโปะ รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการบุคคล บก.อก.บช.ส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ ฝ่ายวีซ่า สอท. สาธารณรัฐเกาหลี และ ผู้อำนวยการ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ในเรื่อง การออกหนังสือรับรองความประพฤติให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

 

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง