การประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 9/2562

Read Share

การประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 9/2562
การประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 9/2562
พิธีประดับยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี

Read Share

พิธีประดับยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี
พิธีประดับยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี
พิธีมอบหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 44 ราย โดยมี พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รรท.รอง ผบช.ส. เป็นประธาน

Read Share

พิธีมอบหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 44 ราย โดยมี พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รรท.รอง ผบช.ส. เป็นประธาน
พิธีมอบหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 44 ราย โดยมี พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รรท.รอง ผบช.ส. เป็นประธาน
Executive meeting on 10/2560

Read Share

Executive meeting on 10/2560
Executive meeting on 10/2560
พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2562

Read Share

พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2562
พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2562
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

Read Share

การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ทดสอบระบบ

Read Share

ทดสอบระบบ
ทดสอบระบบ
ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์

Read Share

ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย

Read Share

ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย
ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย
ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย

Read Share

ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย
ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์

Read Share

ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์