Events

 

ทดสอบระบบ

Read แชร์

ทดสอบระบบ
ทดสอบระบบ
พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2562

Read แชร์

พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2562
พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2562
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

Read แชร์

การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
กิจกรรม Big Cleaning เดือน มีนาคม

Read แชร์

กิจกรรม Big Cleaning เดือน มีนาคม
กิจกรรม Big Cleaning เดือน มีนาคม
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์

Read แชร์

ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย

Read แชร์

ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย
ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย
ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย

Read แชร์

ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย
ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย
ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์

Read แชร์

ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์