กิจกรรมหน่วย

 

ทดสอบระบบ

อ่าน แชร์

ทดสอบระบบ
ทดสอบระบบ
พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2562

อ่าน แชร์

พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2562
พิธีการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2562
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

อ่าน แชร์

การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
กิจกรรม Big Cleaning เดือน มีนาคม

อ่าน แชร์

กิจกรรม Big Cleaning เดือน มีนาคม
กิจกรรม Big Cleaning เดือน มีนาคม
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์

อ่าน แชร์

ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย

อ่าน แชร์

ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย
ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย
ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย

อ่าน แชร์

ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย
ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย
ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์

อ่าน แชร์

ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์