องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 27 มีนาคม 2566    |    2033 อ่าน

องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ

-คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 

-คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

 

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง