พิธีประดับยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี

Read Share

พิธีประดับยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี
พิธีประดับยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี

ประชุมคณะประสานงานข่าวกรองสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

Read Share

ประชุมคณะประสานงานข่าวกรองสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ประชุมคณะประสานงานข่าวกรองสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

พิธีมอบหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 44 ราย โดยมี พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รรท.รอง ผบช.ส. เป็นประธาน

Read Share

พิธีมอบหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 44 ราย โดยมี พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รรท.รอง ผบช.ส. เป็นประธาน
พิธีมอบหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 44 ราย โดยมี พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รรท.รอง ผบช.ส. เป็นประธาน

Executive meeting on 10/2560

Read Share

Executive meeting on 10/2560
Executive meeting on 10/2560
rss

ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย

Read Share

ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย
ฝึกแถวทบทวนและออกกำลังกาย

ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย

Read Share

ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย
ฝึกทบทวนการป้องกันตัวและออกกำลังกาย

ออกกำลังกายประจำสัปดาห์

Read Share

ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์

ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์

Read Share

ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ฝึกทบทวนและออกกำลังกายประจำสัปดาห์
rss