ประชุมซักซ้อมการเตรียมชี้แจงงบประมาณ ปี 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล(video conference)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    |    2189 อ่าน

 7 ก.ค.65 เวลา 09:30 น. พ.ต.อ.หญิง ทิพยา นิยมธรรม ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมชี้แจงงบประมาณ ปี 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล(video conference) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง