ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
1 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติของ บช.ส.    ดาวน์โหลด
3 การเปิดใช้ระบบงานการข่าวสันติบาล (SBIS) อย่างเป็นทางการ
4 คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 22/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
5 คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 21/2563 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
6 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
7 ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ส.ต.ต.ณัฐพงษ์ ณรงค์ฤทธิ์
8 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด
9 กรมความมั่นคงภายในสิงคโปร์ (ISD) แจ้งสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล ประจำปีการศึกษา 2563/2564    ดาวน์โหลด
10 ประกาศ บช.ส. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา    ดาวน์โหลด
11 แผนปฏิบัติราชการประจำปี กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    ดาวน์โหลด
12 รายงานประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนและสถิติการออกหนังสือรับรองความประพฤติแก่ประชาชน พ.ศ.2560    ดาวน์โหลด
13 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    ดาวน์โหลด
14 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ    ดาวน์โหลด
15 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำแนกตามหน่วยงาน    ดาวน์โหลด
16 คำสั่ง บช.ส. ที่ 85/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
17 คำสั่ง บช.ส. ที่ 115/2562 เรื่อง แต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
18 คำสั่ง บช.ส. ที่ 113/2562 เรื่อง แต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
19 คำสั่ง บช.ส. ที่ 101/2562 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
20 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
[< < 1 > >]